Bli medlem i NEF!

2007_09_25 001

Medlemsavgifter för 2018: fullbetalande 100 kr, familjemedlem (utan utskick) 20 kr. Inbetalas på NEFs plusgirokonto 46 52 88 - 9.

Glöm inte att uppge Namn och adress - samt gärna en e-postadress.

För prenumeration på Entomologisk Tidskrift, se Sveriges Entomologiska Förenings hemsida www.sef.nu.