Samlingar

NEFbann6Smlingar

 

NEF har i sin ägo utbytestidskrifter, några insektsböcker och till föreningen donerade fjärilssamlingar. Allt detta förvaras i ett rum på BIG, Umeå Universitet, och kan utnyttjas av NEFs medlemmar genom att kontakta Anders Nilsson BIG tel 090 7865184 eller Roger Pettersson SLU 090 7866622.

Följande utbytestidskrifter finns till läsning och utlåning: Aromia, Baptria, Beiträge zur Entomologie, Fauna och Flora (tom 1996), FaZett, Graphosoma, Inocellia, Insektnytt, Körkmacken och Lucanus.

NEFs bokbestånd innehåller främst en del kataloger och bestämningsböcker för fjärilar. Dessutom finns ett elvabandsverk på ryska om Mongoliets insekter!

Tre fjärilssamlingar har donerats till NEF: Tage Allegård, Söråker, Sören Berggren, Umeå, och Stig Överby, Piteå. Fjärilarna sitter som regel kvar i originallådorna.