Skörvnöpparn

Skörvnöpparn_logo

 

Efter hela 27 årgångar är nu tidskriften Natur i Norr nedlagd. Det entomologiska innehållet förs nu istället över till NEF:s nya tidskrift Skörvnöpparn - insekter i norr, ISSN 2000-4397. Namnet Skörvnöpparn är en dialektal sammansättning av "skorv" som betyder småkryp och verbet "noppa" som betyder plocka t ex bär. Sammansättningen har belagts i Norrland från Nordingrå och uppåt, dvs norr om den gräns där skorv ersätter kuse, och betyder helt enkelt insektsamlare. Stavningen med ö ger namnet en mer västerbottnisk framtoning.

I tidskriftens logo är namnet satt med samma gamla antikva som användes vid tryckningen av Carl von Linnés berömda "Tal om märkwärdigheter uti insecterne" från 1739. Från samma tal har hämtats tidskriftens devis: "Inga underwärk äro större än de minste". Linné framhöll i sitt tal hur mycket som kvarstod att upptäcka kring insekterna, vilka även de har sin rättmätiga plats i skapelsen. Rätt brukat räcker ett människoliv även till detta: "Låt oss använda den tid, andra förslösa på giästbod, spel, dryck och prat, at endast se desse Släckter an, så skal tiden oss vara nogsam tillräckelig. Wi hafva ej fått kort lif, men giort det kort." Lägg därtill televisionen och andra moderna tidsfördriv så framstår hans framsynthet i all sin glans.

Den nya tidskriftens innehåll fokuserar på insekternas norrländska faunistik. Som tidigare emottages med största nöje även manuskript behandlande andra djurgrupper. Mer kulturella aspekter på insekter är ett ämne som fortsätter att fascinera och därmed kan förväntas utgöra en icke oansenlig del av innehållet. Enligt Västerbottenskurirens litteraturredaktör Erik Jonsson är Skörvnöpparn landets märkligaste kulturtidskrift!

 

Klicka här för att läsa alla nummer av Skörvnöpparn!