För författareSkörvnöpparn utkommer med ett häfte årligen, vilket utkommer vid årets slut. Inkommer manuskript i rikligare mängd än så, ökar vi mer än gärna på med ytterligare ett häfte årligen. Artiklarna görs tillgängliga i pdf-format på denna hemsida allt eftersom de redigerats färdigt. De läggs då ut i en s k förversion vilken ännu saknar sidnumrering. Förversionerna kan sägas vara tillgängliga för allmän granskning och de som läser dem uppmanas härmed att meddela alla eventuella felaktigheter direkt till författarna. Förversionerna kan då uppdateras efter hand och de fel som uppdagas kan då rättas till den tryckta utgåvan.

Skörvnöpparns innehåll fokuserar på insekternas norrländska faunistik. Som tidigare emottages med största nöje även manuskript behandlande andra djurgrupper. Mer kulturella aspekter på insekter är ett ämne som fortsätter att fascinera och därmed kan förväntas utgöra en icke oansenlig del av innehållet.

Längre arbeten kommer att tryckas separat som supplement till själva tidskriften. Supplementen distribueras fritt i elektronisk form, men kan även beställas i tryckt form. De skickas ej ut automatiskt till medlemmarna/ prenumeranterna.

Manuskript och annan kommunikation angående tidskriften tillsändes redaktören: Anders Nilsson, Mullsjö 258, 914 90 Nordmaling, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel 0930 72020 (hem).

Författare uppmanas sända sina manuskript som datafiler innehållande oformaterad text och med figurer och tabeller som separata filer.