Natur i Norr-arkivet

NiNlogo

Natur i Norr var en floristisk och faunistisk tidskrift med kultur som gavs ut gemensamt av Västerbottens Botaniska Förening (VBF) och Norrlands Entomologiska Förening (NEF) fram till och med 2008.

Äldre nummer kan köpas för 20 kr/häfte.

Följande har utkommit (se häfte 11:1 för innehållsförteckning årgång 1-10): 1:1 (nytryck säljs av VBF för 30 kr), 2:1 (slut), 2:2 (slut), 3:1, 3:2 (nytryck säljs av VBF för 30 kr), 4:1-2, 5:1-2 (slut), 6:1, 6:2, 7:1, 8:1, 9:1, 9:2, 10:1, 10:2, 11:1, 11:2, 12:1, 12:2, 13:1, 13:2, 14:1, 14:2, 15:1, 15:2, 16:1, 16:2, 17:1, 17:2, 18:1, 18:2, 19:1, 19:2, 20:1, 20:2, 21:1, 21:2, 22:1, 22:2, 23:1, 23:2, 24:1, 24:2, 25:1, 25:2, 26:1, 26:2, 27:1, 27:2.

Vid sidan av de reguljära häftena finns även ett  supplement.

 

Framsidor, innehåll och PDF-filer från tidigare årgångar:

17/1998 - 18/1999 - 19/2000 - 20/2001 - 21/200222/2003 - 23/2004 - 24/2005 - 25/2006

 


 

fram_2008B

Häfte: 2, 2008

Ledarens musikaliska frågetävling förblev obesvarad, men här kommer det rätta svaret: Hon är ihop med en insekt framfördes av gruppen Wilmer X på albumet Klubb Bongo från 1989 och låten skrevs av  Nisse Hellberg

Ericsson, S.: Hjulmöja Ranunculus circinatus nu även i Västerbottens län, och annat som hänt vid havet 57
Sjöberg, G. & Nilsson, A.N.: Insekternas litteraturhistoria, del 29. Ett Kart bland Merlyns myror – TH White och hans Arthursaga 67 (PDF)
Nilsson, A.N.: Vattenskalbaggar och vattenskinnbaggar från ön Småskär i Luleå skärgård 74 (PDF)
Ericsson, S.: Växtlokaler i Västerbottens län 12: Vänjaurbäcken i Lycksele socken, och något om Stöttingfjället 77
Nilsson, A.N.: Mera av och om n’Birger Persson i Umgransele 86 (PDF)
Ericsson, S.: Kråkan och tallen – ett upprop om nötkråkespridd cembratall Pinus cembra 89
Hellqvist, S. & Reinoja Cunningham, J.: Nya lokaler för brandspira på Artfjället 94
Bartsch, H.: Polarsländfluga Sphaerophoria pallidula Mutin, 1999 (Diptera, Syrphidae) – ny för Europa 97 (PDF)
Ericsson, S.: Toppdån Galeopsis bifida kanske också sover länge 102
Ericsson, S.: Helgula guckuskor Cypripedium calceolus, hur vanligt är det då? 107 

 


NiN_2008A_fram

 

Häfte: 1, 2008.

Nilsson, A.N.: Dialektala namn på insekter och andra småkryp i Norrland 1 (PDF)
Zinko, U. & Ericsson, S.: Inventering av vattenväxter i Tärnasjön sommaren 2007 13
Hellqvist, S.: Korstecknad fallbagge på Stormyran vid Tallsjö 27 (PDF)
Ericsson, S.: Västerbottens läns florainventering – läget inför säsongen 2008 29
Hellqvist, S.: Gaddsteklar, blomflugor och andra insekter från Nordingrå 33 (PDF)
Grahn, J.: Ävjepilörten Persicaria foliosa i Västerbottens län 37
Pettersson, R.B.: Gulglänsande rörbock (Donacia aureocincta J. Sahlb.) funnen på Jättungsmyran i Västerbotten 43 (PDF)
Löfgren, P.: Om brunkantad brunbagge, Xylita livida från Storflon i Jämtland, intet nytt 46 (PDF)
Ericsson, S.: Två växter du måste kika på – bolmört Hyoscyamus niger och sanddraba Draba nemorosa 49
Ericsson, S.: Umeås ekar uppdaterade 53
Nilsson, A.N.: Nya entomologiska provinsfynd i årgång 26 (2007) 56

 


 

 

3_NiN2007B_cover

 

Häfte: 2, 2007.

Ericsson, S.: Två bonusstarrar i Åsele lappmark: finnstarr Carex atherodes och jämtstarr C. lepidocarpa subsp. jemtlandica 61
Lundberg, S.: Skalbaggar från rikkärr i Norrbotten 67 (PDF 0,8 MB)
Ericsson, S.: Växtlokaler i Västerbottens län 11: Höstlåsbräkenlokalen i Bocksmyr i Lycksele socken 73
Nilsson, A.N. & Gabrielsson, F.: Vattenskalbaggar i Nordingrå socken, Ångermanland 77 (PDF 0,2 MB)
Ericsson, S.: Granbräken Dryopteris cristata håller ut NV om Botsmark, Västerbotten 82
Albrectsen, B. & Christiansson, S.: Fjärilskurs lockade entusiaster 85
Ericsson, S.: Inventeringsveckan i Norsjö 2007. Rapport från Västerbottens läns flora 87
Nilsson, A.N. & Sjöberg, G.: Insekternas litteraturhistoria, del 28. Berättelsen om ’O’ eller en hip skivsamlares känsla för fjärilar 93 (PDF 1,9 MB)
Stenman, K.: Krypnytt från botaniska trädgården i Umeå 2007 – en utrotad och några nya arter upptäckta 104
Nilsson, A.N.: Holmöns vattenskalbaggar 3 – Trappuddens hällkar återbesökta 107 (PDF 0,2 MB)
Albrectsen, B.: Insekter som ikon för moral och överlevnadskonst – ett kulturentomologiskt symbolspråk som håller på att dö ut? 109 (PDF 0,1 MB)
VBF:s sidor 112

 


 

 

4_NiN_2007A_cover

Häfte: 1, 2007.

Pettersson, R.B., Hellqvist, S. & Gabrielsson, F.: Insekter från Ammarnästrakten i Lycksele lappmark 1 (PDF 0,4 MB)
Hellqvist, S.: Nordlig rovfluga, Choerades lapponicus, finns ännu i Sverige! 9 (PDF 0,3 MB) NEF-material informerar 15 Ericsson, S.: Motigt både för folk och för nornor Calypso bulbosa på Ersmarksberget 16
Nilsson, A.N.: Omslagspojken David Ljungdahl 19
Hellqvist, S.: Rovstekeln Belomicrus borealis: förekomst i Sverige och resultat av inventering i Västerbottens län 2006 21 (PDF 0,4 MB) Ericsson, S.: Västerbottens läns florainventering - läget inför säsongen 2007 29
Nilsson, A.N. & Sjöberg, G.: Insekternas litteraturhistoria, del 27. Zen och konsten att se som en snöleopard – med Peter Matthiessen i världens utkanter 33 (PDF 1 MB)
Ericsson, S.: Nära ögat för sanddraban Draba nemorosa 47
Nilsson, A.N.: Nya entomologiska provinsfynd 2006 52
Wickman, P.-O.: Myrvisslarens, Pyrgus centaureae, värdväxtval 53 (PDF 0,2 MB)
Ericsson, S.: Svenskspråkig handbok i systematik på CD-rom 57 VBF:s sidor 59

 


 

 

5_Guignot_dump

 

Supplement 1, 2006

Fery, H., Nilsson, A.N. & Bameul, F.: The late Félix Guignot - a bibliography and a species-name index to his water beetle publications, 37 pp. (PDF 0,8 MB) The Guignot supplement is free to download for reading and printing. There is also a limited printed black and white edition available for ordering. The price for the printed version is 10 Euro or 100 Swedish Crowns incl postage and handling. The printed supplement will be sent after the money has been recieved by Anders Nilsson in cash.

 


 

NiN_2006B_fram

 

Häfte 2. 2006

 

 

Ericsson, S.: Olof Rune 1/1 1919 – 16/9 2006 57
Swartling, M.: Kung Karls spira Pedicularis sceptrum-carolinum återfunnen vid Norrfors i Umeå socken 72
Bartsch, H.: Honor med svart bakkropp inom släktet Platycheirus, fotblomflugor (Diptera:Syrphidae) 73 / (PDF 0,1 MB)
Nilsson, A.N.: Holmöarnas vattenskalbaggar 2 – Grossgrunden och Lillhalörsgrundet 81/ (PDF 0,4 MB)
Ericsson, S.: En lyckad expedition till fjällkrassingen Braya linearis vid Giengeljaure i Lycksele lappmark 85
Sniegula, S. & Johansson, F.: Två nya trollsländor för Västerbotten: Coenagrion pulchellum och Somatochlora flavomaculata 103 / (PDF 0,1 MB)
Sniegula, S. & Johansson, F.: Trollsländor i Grössjöns naturreservat, Umeå 105 / (PDF 0,1 MB)
Olofsson, F.: Nya provinsfynd av trollsländor från södra Norrland 107 / (PDF 0,1 MB)
Swartling, M.: Ny lokal för mandelblomma Saxifraga granulata i Sävar socken 110
Nilsson, R.: Entomologisk filmfestival 111
Sjöberg, G. & Nilsson, A.N.: Insekternas litteraturhistoria, del 26. Fjärilslarven som dog - Jevgenij Zamjatins moraliska testamente 113 / (PDF 0,8 MB)
VBF:s sidor 118

 

 


 

 

  nin_2006a_cover

Häfte 1, 2006

Gabrielsson, F. & Nilsson, A.N.: Med NEF på vattenbaggejakt i trakten av Muodoslompolo 1/ (PDF 0,2 MB)
Sandgren, L.: Limfrö på järnvägsområdet i Vindeln 5
Hellqvist, S.: Nytt om norrländska skorpionsländor 10/ (PDF 0,1 MB)
Ericsson, S.: Växtlokaler i Västerbottens län 10: Fjällripfjället, alias ”Gräskevardo” 11
Hammarén, S.: Förextra följda skalbaggar 19
Johansson, F. & Strasevicius, D.: Trollsländor i helgolandsfällan på Stora Fjäderägg hösten 2005 25/ (PDF 1,0 MB)
NEFs försäljning av insektsprylar 26
Ericsson, S.: Västerbottens läns florainventering – läget inför säsongen 2006 27
Nilsson, A.N. & Sjöberg, G.: Insekternas litteraturhistoria, del 25. Krympta barn i Lyckans land  31/ (PDF 0,5 MB)
NEF matrikel 2005 44
Albrectsen, B.: Inventering av insekter på asp i Sävar 2005 47/ (PDF 0,1 MB)
Ericsson, S.: Nu finns det goda berggrundskartor över nästan hela Västerbottens län  50
Ericsson, S.: Recension 52
Nilsson, A.N.: Nya entomologiska provinsfynd 2005 56

 

 


 

 ,framsida_2005B

Häfte 2, 2005

Bartsch, H., Hellqvist, S. & Lundberg, S.: Fem för Sverige nya blomflugor
(Diptera: Syrphidae), varav två först identifierade från Norrland 61/ PDF (0,1 MB)
Ericsson, S.: Inventeringsveckan i Lycksele 2005. Rapport från Västerbottens läns flora 67
Ericsson, S.: Ny lokal för finnros Rosa acicularis 75
Nilsson, A.N.: Nordliga observationer av vattenskorpioner 77/ PDF (0,1 MB)
Sjöberg, G. & Nilsson, A.N.: Insekternas litteraturhistoria, del 24. Bergens dödliga
insekter - från Provence till Navajoland 79/ PDF (0,4 MB)
Hammarén, S.: Plåsterartikel och kondominella nischen, skydd 90/ PDF (0,1 MB)
Ericsson, S.: Fjällinventering 2005 - Tärnasjöområdet. Rapport från Västerbottens läns flora 91
Jonsson, L. & Bergsten, J.: Spindelfynd från Umetrakten med en komprimerad lista
över Sveriges spindlar 97/ PDF (0,1 MB)
Delin, A.: Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker till Dorotea 2005 103
Nilsson, A.N.: Nya entomologiska provinsfynd i årgång 23 (2004) 110
Nilsson, A.N.: Holmöns vattenskalbaggar 111/ PDF (1,3 MB)
VBF:s sidor 118

 


fram_2005a

 

Häfte 1, 2005

 

Bergsten, J., Ekerholm, P., Gabrielsson F., Hellqvist, S., Pettersson, R., Werner, T., Ström, L., Chauvet, S. & Dalecky, A.: Insekter, spindlar och land-snäckor från Bjuröklubbs naturreservat i Västerbotten 1/ PDF (1,2 MB)
Ericsson, S.: Västerbottens läns florainventering - läget inför säsongen 2005 23
Ericsson, S.: Växtlokaler i Västerbottens län 9: Storbacken i Lycksele socken och "fallet Axel Granberg" 38
Nilsson, A.N. & Sjöberg, G.: Insekternas litteraturhistoria, del 23. Rumänsk lepidopterologi fokuserad på vänster vinge 47/ PDF (0,6 MB)
VBF:s sidor 57
Anders lästips 60

 

 


 

fram_nin2004B

Häfte 2, 2004

Bergsten, J., Nilsson, A.N. & Hellqvist, S.: Insekter från brandfältet vid Votmyrbäcken, Nordmaling 1/ PDF (0,8 MB)
Ericsson, S.: Vityxne Pseudorchis albida i Västerbottens län 2004 16
Ericsson, S.: Ishavshästsvans Hippuris tetraphylla vid Kronören – nu och i framtiden 23
Sjöberg, G. & Nilsson, A.N.: Insekternas litteraturhistoria, del 22. Att samla insekter i poesin – den biologiska mångfalden hos Tranströmer 29/ PDF (0,2 MB)
Coulianos, C.-C.: Fynd av skinnbaggar - nya för Västerbotten 36/ PDF (0,2 MB)
Ericsson, S.: Växtlokaler i Västerbottens län 8: Har du inte varit i Skalmodal? – men åk dit då! 43
Ericsson, S.: Den nya nordiska floran (recension) 50
Lundgren, L.: Växtnotiser från Vilhelmina  56

 

 


 

nin2004a_fram

Häfte 1, 2004

Lindqvist, B. & Ericsson, S.: Träd i Umeå 3: popplar 1
www.artportalen.se ­– kärlväxtatlas på Internet  12
Schneider, M.: Två fynd av mindre dvärgnäbbmus vid Ersmark, Umeå kommun 13/ PDF (1,1 MB)
Proschwitz, T. von: Fynd av busksnäcka, Fruticicola fruticum (O.F. Müller) på Bju­rö­­klubb i Västerbotten 17/ PDF (0,3 MB)
Pettersson, R. & Coulianios, C.-C.: Långvingad smalkantskinnbagge Liorhyssus hyalinus - en tillfällig svensk besökare? 24/ PDF (0,1 MB)
Ericsson, S.: Västerbottens läns florainventering - läget inför säsongen 2004 26
Floravakta i Norrbotten  30
Nilsson, A.N. & Sjöberg, G.: Insekternas litteraturhistoria, del 21. Leena Krohns brev från Tainaron & andra platser 31/ PDF (1,0 MB)
Abenius, J.: Bland gaddsteklar i Luleåtrakten 39/ PDF (0,1 MB)
Hellqvist, S.: Rovstekeln Nysson mimulus återfunnen i Sverige 42/ PDF (0,2 MB)
Löfgren, P.: Om den brunkantade brunbaggens eventuellt fortsatta jämtländska existens  45/ PDF (0,4 MB)
Jeppson, T. & Nilsson, A.N.: Nya fynd av skräddare från Norrland 49/ PDF (0,2 MB)
Bergsten, J. & Hedström, P.: Korthornad vedstekel, Tremex fuscicornis, funnen i Lule lappmark (Hymenoptera: Siricidae) 51/ PDF (0,1 MB)
Nilsson, A.N.: Nya entomologiska provinsfynd i årgång 22 (2003) 54
VBF:s sidor  55

 


nin_2003b

Häfte 2, 2003
Bergsten, J., Ekerholm, P., Hellqvist, S., Hilszczanski, Nilsson, A., Pettersson, R. & Werner, T.: Insekter och spindeldjur från Romelsön 65/ PDF (0,8 MB)
Ericsson, S.: Vårärt Lathyrus vernus i Avaträsk, Åsele lappmark – ny för länet och på ny svensk nordgräns 88
Ericsson, S.: Inventeringsveckan i Dorotea 2003. Rapport från Västerbottens läns flora 91
Ericsson, S.: Ett kartprov: axag Schoenus ferrugineus 106 Ericsson, S.: Fjällinventering 2003 – Björkfjället. Rapport från Västerbottens läns flora 109
Ericsson, S.: Glesgröe Glyceria lithuanica oväntat funnen i norra Västerbotten – ny för länet och på ny svensk nordgräns 117 Pettersson, R.: Skalbaggar från Dårholmen i Medelpad 121
Ericsson, S.: Tre nya lokaler för sjöranunkel Ranunculus lingua i Åsele lappmark 123
Poesihörnan 127
VBF:s sida 128

 


 

 

NiN1_03

Häfte 1, 2003

 

Bergsten, J. & Falck, J : Myror från norrländska sandområden med en vetenskapsfilosofisk belysning av gråmyrans status som värmetidsrelikt 1/ PDF (1,1 MB)
Ericsson, S.: Träd i Umeå 2: Granar och andra granar 20
Ericsson, S.: Västerbottens läns florainventering - läget inför säsongen 2003 28
Nilsson, A.N & Sjöberg, G.: Insekternas litteraturhistoria, del 20. Bruce Chatwin bland getingar, nomader, antikviteter och walesare 35/ PDF (0,5 MB)
Mascher, J.: Fler nyheter i Husums timmerimporterade flora, bl a glansruta Thalictrum lucidum ny för Sverige 44
Viklund, B., Hellqvist, S. & Bartsch, H.: Älgens nässtyng - på spridning i Sverige? 51/ PDF (0,3 MB)
Ericsson, S.: Om vådan av att använda administrativa enheter som angivare av "grov geografi", och något om koordinaternas påstådda oföränderlighet 55
Nilsson, A.N. & Pettersson, R.: Farväl Lars! 59
Malm, R.: Genomgång av en rödlista 61
VBF:s sidor 63

 


 

NiN2_02

Häfte 2, 2002
Ericsson, S.: Träd i Umeå 1: Ekar och lönnar 49
Jeppsson, T., Karlsson, P. & Nilsson, A.N.: Om Bottniska vikens virvelbaggar 57/ PDF (0,3MB)
Ericsson, S.: Gösta Pleje död 60
Ericsson, S.: Inventeringsveckan i Malå 2002. Rapport från Västerbottens läns flora 61
André, P.: Syrenstöld gav stockstraff 72
Bergsten, J., Lundgren, M. & Werner, T.: Gaddsteklar, fjärilar och andra insekter från Härjedalen 73/ PDF (0,2MB)
Ericsson, S.: Växtskådning på ruderatplatser kring Umeå – 2, 77
Bergsten, J. & Hoffsten, P.-O.: Kompostmyra, Hypoponera punctatissima, funnen på diverse obskyra platser i Norrland 84/ PDF (0,2MB)
Sjöberg, G. & Nilsson, A.N.: Insekternas litteraturhistoria, del 19. Den anti-nyliberalistiska skalbaggen som skakade världen 87/ PDF (0,4MB)
Bergsten, J. & Stenman, K.: Växthusdubbelfotingen Oxidus gracilis funnen i Umeå 91/ PDF (0,3MB)
Malm, R.: Floraväkteriverksamheten i Västerbottens län har ökat med 150 %! 94
Nilsson, A.N.: På vattenhåvning i Slean 97/ PDF (0,7MB)
Vänförening till Arboretum Norr bildad 99
NEFs medlemmar 2002 100
Ericsson, S.: Har du sett flyghavre eller småsnärjmåra 102
Nilsson, A.N.: Nya entomologiska provinsfynd i årgång 21 (2002) 103
VBF:s sida 104

 


 

NiN1_02

Häfte 1, 2002
Hoffsten, P.-O.: Sländor från Rogenområdet i Härjedalen 1/ PDF (0,4 MB)
Bergsten, J. & Nilsson, A.N.: Vattenskalbaggar från Rogenområdet och Flatruet i Härjedalen 5/ PDF (0,1 MB)
Bergsten, J. & Stenman, K.: En population av australiensisk kackerlacka, Periplaneta australasiae, funnen i Umeå 8/ PDF (0,2 MB)
Ericsson, S.: Tiden är ur led - om att räkna år och årgångar 11
Ekenberg, G.: Industribotanik: fjällbräken Athyrium distentifolium och taggbräken Polystichum lonchitis i Västerbotten 13
Nilsson, A.N. & Sjöberg, G.: Insekternas litteraturhistoria, del 18. Bröderna Strugatskij, Stalker & SF-entomologi 15/ PDF (1 MB)
Ekenberg, G.: Spridda observationer av kärlväxter från Västerbottens län 22
Ericsson, S.: Västerbottens läns florainventering - läget inför säsongen 2002 23
Mascher, J.W.: Nya invandrare i Husumtraktens flora 27
Bergsten, J., Hoffsten, P.-O. & Hellqvist, S.: Myror och andra gaddsteklar i området kring Övre Tälningsån, Hälsingland 35/ PDF (0,3 MB)
Ericsson, S.: Växtlokaler i Västerbottens län 7: En heldagsexkursion i Nordmalings-trakten 41
Ericsson, S.: Inventeringsvecka för Västerbottens läns flora 2002 - söndag 21/7 till lördag 27/7 i Malå 47

 


 

fram2001b

Häfte 2, 2001
Hoffsten, P.-O. & Pettersson R.: Vedlevande skalbaggar vid Övre Tälningsån i Hälsingland 61/ PDF (1,5 MB)
Ericsson, S. & Ljungstrand, E.: Växtskådning på ruderatplatser kring Umeå - 1 77
Johansson, F. & Nilsson, A.N.: Trollsländor och vattenskalbaggar i Umeå uthamn 82 / PDF (60K)
Bokanmälan 84
Bergsten, J.: Nya fynd av liten tvestjärt och vanlig tvestjärt i Västerbotten 85 / PDF (90K)
VBFs årsmöte 90
Pettersson, R.B. & Bartsch, H.D.: Blera eoa (Stackelberg, 1928), en ny stubb-blomfluga för Europa (Diptera, Syrphidae) 91 / PDF (250K)
Lundberg, S.: Skalbaggsfaunan i Blåkölen-reservatet i Norrbotten 97 / PDF (487K)
Ericsson, S.: Inventeringsveckan i Lövånger 2001. Rapport från Västerbottens läns flora 106
Bartsch, H. & Bergström, C.: Blom- och parasitflugor från Lycksele lappmark, särskilt Ajaure (Diptera: Syrphidae, Tachinidae) 113 / PDF (470K)
Bergsten, J.: Ett sommarminne från Granön 120

 


 

NiN1_01

Häfte 1, 2001

Hoffsten, P.-O.: Hans Lidman och hans klassiska fiskevatten "Svartån", s.1
Ivarsson, T.: Blomflugor i Tynderö - rapport från NEF:s inventeringsläger 1999, s. 3
Nilsson, A.N. & Sjöberg, G.: Insekternas litteraturhistoria, del 17, s. 7
Mascher, J.W.: Husums barktipp - en nyupptäckt, rik ångermanländsk växtlokal, s. 13
Ericsson, S.: Västerbottens läns florainventering - läget inför säsongen 2001, s. 28
Hoffsten, P.-O.: Sländor i Övre Tälningsåområdet – rapport från NEFs inventeringsläger 2000, s. 33
NEF-material informerar, s. 48
Bergsten, J. & Gabrielsson, F.: Akvatiska skinn- och skalbaggar i och kring Övre Tälningsån i Hälsingland, s. 49
Bergsten, J., Johansson, F. & Ström, L.: Nya fynd av klokrypare i Norrland, 2 (Arachnida: Pseudoscorpiones), s. 56
Sjöberg, M.: Rara växter – Floraväkteri – Efterlysning, s. 57
VBFs program, s. 59

 


NiN2_00

Häfte 2, 2000
Bergsten, J. & Pettersson, R.B.: Sveriges näbbsländor, vattennätvingar, halssländor och nätvingar – en uppdaterad provinsförteckning med nya fyndangivelser, s. 61
NEF:s juniorexkursioner, s. 73
Nilsson, A.N. & Bergsten, J.: Norrlands skorpionsländor, s. 74
Lundgren, L.: Växtlokaler i Västerbottens län 6: Varesåsen – en botanisk pärla i Vilhelmina sn, Åsele lappmark, s. 78
Ericsson, S.: Strandmållor Atriplex i Västerbottens län, s. 81
Hoffsten, P.-O.: Nya norrländska provinsfynd av nattsländor, s. 101
Bergsten, J., Lundgren, M. & Nilsson, A.N.: Nya fynd av klokrypare i Norrland (Arachnida: Pseudoscorpiones), s. 107
Sjöberg, G. & Nilsson, A.N.: Insekternas litteraturhistoria, del 16, s. 109
Ericsson, S.: Inventeringsveckan i Storuman 2000. Kort rapport från Västerbottens läns flora, s. 114
Winka, K.: Fjällbotaniska trädgården i Hemavan, s. 116
Nilsson, A.N.: Gall av fibblegallstekel funnen i Ångermanland, s. 118
VBFs program, s. 119

 


 

fram1901

Häfte 1, 2000
Ekström, A. & Nilsson, A.: Dykaren Stictotarsus duodecimpustulatus funnen i Västerdalälven, s. 1
Sjöberg, M.: Floraväkteri - Upprop 2000, s. 4
Bergsten, J., Hellqvist, S. & Ivarsson, T.: Gaddsteklar i Tynderö - rapport från NEF:s inventeringsläger 1999, s. 5
Fröberg, L.: Insamling av umbellater för Flora Nordica, s. 12
Nilsson, A.N. & Sjöberg, G.: Insekternas litteraturhistoria, del 15, s. 13
Ericsson, S.: Västerbottens läns florainventering - läget inför säsongen 2000, s. 23
Hoffsten, P.-O.: För Hälsingland nya nattsländor - med uppgifter om fångstplatser och sällsynthet, s. 49
Hoffsten, P.-O.: Fynd av bäckbaggen Stenelmis canaliculata vid Högsta kustlinjen, s. 56
NEF:s juniorexkursioner, s. 59
VBFs program, s. 59

 


 

NiN2_99

Häfte 2, 1999


Pettersson, R. & Nilsson, A.: Skalbaggar inför nästa millenium i Västerbotten, s. 53
Pettersson, R.: Myrfrölöpare (Harpalus nigritarsis Sahlb.) ny för Lycksele lappmark, s. 64
Ericsson, S.: Inventeringsveckan i Norsjö 1999. Rapport från Västerbottens läns flora, s. 67
Bergsten, J.: Formica pratensis ny myra för Västerbotten (Hymenoptera: Formicidae), s. 78
Pettersson, V., Rauker, T. & Nilsson, A.: Bombus cryptarum belagd för Sverige (Hymenoptera: Apidae), s. 79
Bergsten, J.: Dicheirotrichus rufithorax ny jordlöpare för Norrland tagen i Holmsund (Coleoptera: Carabidae, s. 83
Sjöberg, G. & Nilsson, A.N.: Insekternas litteraturhistoria, del 14, s. 84
Josefsson, H. & Nordlind, E.: Förekomst av reliktbock Nothorina punctata i Umetrakten, s. 91
Nilsson, A.N. & Bergsten, J.: Åstöns vattenskalbaggar, s. 95
Ericsson, S.: Herbarium UME i nya lokaler, s. 100
VBFs program, s. 102

 


 

NiN1_99

Häfte 1, 1999

Nilsson, A.N., Hellqvist, S. & Henriksson, B.: Småkryp på Hornslandet - en rapport från NEFs inventeringsläger 1998
Ivarsson, T.: Några nya fynd av hopprätvingar på havsstränder
Hellqvist, S.: Chrysis brevitarsis - nya fynd av sällsynt guldstekel
André, P.: Pehr Högströms växtförsök i Skellefteå 1749-1784
Nilsson, A.N.: Svalstjärtad sprängörtsvivel i Lappland
Ericsson, S.: Västerbottens läns florainventering - läget inför säsongen 1999
Ericsson, S.: Årets inventeringsvecka för Västerbotten läns flora: Norsjö 1-7 augusti
Ivarsson, T.: Tillägg till "Myror på Holmöarna"
Nilsson, A.N.: Lite om Torsmyrans vatteninsekter
Ivarsson, T. & Hellqvist, S.: Gråsuggor och mångfotingar i Umeå - rapport från NEFs kurs 1998
Löfgren, P.: Glansbaggen Epuraea dolosa funnen i Västerbotten
Hellqvist, S.: Skogssnyltgeting Dolichovespula omissa funnen i Västerbotten
Sjöberg, G. & Nilsson, A.N.: Insekternas litteraturhistoria, del 13
Ivarsson, T.: Egyptisk gräshoppa Anacridium aegypticum införd till Umeå

 

 


 

 

svenne

Häfte 2, 1998


Bartsch, H., Hellqvist, S. & Sörensson, M.: Nya fynd av getinglik blomfluga Sphecomyia vespiformis (Diptera, Syrphidae), tidigare ansedd som utdöd
Ericsson, S.: Rapport från SBF:s botanikdagar i Saxnäs
Lövgren, P.: Sotsvart praktbagge återfunnen i Västerbottens län
Ericsson, S.: Minst 2 800 brudkullor Gymnadenia runei blommade 1998
Elmberg, J.: Upprop: fynddata om grod- och kräldjur i Norrland
Nilsson, A.N.: Smådjur i norrländska nationalparker. 5. Vattenskalbaggar från Haparanda Sandskär
Ericsson, S.: Inventeringsveckan i Vilhelmina 1998. Rapport från Västerbottens läns flora
Pettersson, R.B. & Lundberg, S.: Skalbaggar i älgspillning
Sjöberg, G. & Nilsson, A.N.: Insekternas litteraturhistoria, del 12