Skörvnöpparn 1 (av 1) 2015

 

SN 2015 omslag

 

Nilsson, A.N.: The Story of the Beetle-Hunter av Arthur Conan Doyle. En novell om entomologi och galenskap, s 1-6

Hellqvist, S.: Fyra arter av gräsblomflugor Melanostoma (Diptera: Syrphidae) finns i Sverige, s 7-8

Schneider, M.: Fladdermöss i Västerbottens län – kunskapsläget 2015, s 9-12

Nilsson, A.N.: The Empire of the Ants - en novell av H.G. Wells från 1905, s 13-18

Garpebring, A., Hellqvist, S. & Ericson, N.: Smådjur i norrländska nationalparker 7. Flugor i Björnlandet, s 19-36

Nilsson, A.N.: Kranckiana 944, s 37-47

Garpebring, A.: Bokanmälan, s 48