Skörvnöpparn 1 (av 1) 2016

SN 2016 omslag

 

Garpebring, A.: Smådjur i norrländska nationalparker. 8. Skalbaggar i Björnlandet, s. 1-12

Nilsson, Anders N.: Två insektssagor av Gustav Sandgren från 1940-talet, s. 13-18

Hellqvist, S. & Ericson, N.: Två för Sverige nya vattenflugor (Diptera: Ephydridae), s. 19-21

Nilsson, Anders N.: Två generationer av brittiska mördarskorpioner, s. 22-26

Mugarwe Pettersson, R., Ramqvist, T. & Hellqvist, S.: Alnön vid Sundsvall – en norrländsk utpost för sydliga skalbaggars. 27-31

Nilsson, Anders N.: Myran Bettina och Kalle Stensopp. Om insekter och svampar i Anny Marwig Rubins barnfabler, s. 32-38

Schneider, M. & Grellmann, D.: Fladdermöss i Västerbottens län – kunskapsläget 2016, s. 39-43

Nilsson, A.N.: Romanen Krypande fasa som exempel på insektsskräck inom kiosklitteraturen, s. 44-48