Skörvnöpparn 1 (av 1) 2017

 

Garpebring, A.: Smådjur i norrländska nationalparker 9. Spindeldjur och övriga insekter i Björnlandet, s. 1-10

Nilsson, Anders N.: Kackerlackan som den uråldrige andre, s. 11-17

Mugerwa Pettersson, R.: Vedharkrankar i Norrland, s. 18-20

Forshage, M.: Gabriel Marklin och entomologien, s. 21-26

Nilsson, Anders N.: Varför dissas alltid fjärilssamlarna inom populärkulturen?, s. 27-35

Mugerwa Pettersson, R.: Klokrypare på tall i Norrland och på Gotland, s. 36-38

Hellqvist, S.: Sapromyza simplicior – en för Sverige ny lövfluga (Diptera: Lauxaniidae), s. 39-40

Nilsson, Anders N.: Våra större kortvingar i folktro och skräck, s. 41-45

Schneider, M. & Grellmann, D.: Rättelse gällande fladdermusuppgifterna för 2016, s. 46

Nilsson, A.N.: Om slangspråk, småkryp och amatörer, s. 47-51

Hellqvist, S.: Polyodaspis ruficornis – en för landet ny fritfluga (Diptera: Chloropidae) funnen i Västerbotten, s. 52