Press "Enter" to skip to content

norrent.se Posts

Vilken utrustning behöver en entomolog?

Att samla in insekter och att syssla med entomologi behöver inte alls vara så dyrt. Många saker kan man köpa billigt, och sedan kan man öka på sin utrustning efter hand och köpa dyrare saker när man vet att man vill fortsätta med insekterna. Men vad behövs till en start?

Utrustning för insektssamlande

Som entomolog samlar man ofta in insekter för att kunna se dem på närmare håll. Små burkar av plast, en liten spade och kanske några spatlar är väldigt bra att ha till hands. På så sätt har man en liten låda till djuret och verktyg för att försiktigt plocka upp den. När det gäller till exempel fjärilar är det viktigt att fingrarna inte nuddar insektens vingar. Så kan det vara väldigt bra att samla in fjärilen på annat sätt.

Ta hand om insekterna

Insekter som samlas in måste tas omhand. De kan ges vatten med en liten pipett och de bör hållas i lite större lådor. Varje insekt äter olika saker och de kan också ha olika behov. Det bör man som entomolog ha koll på. Då får man helt enkelt skaffa de saker som de insamlade insekterna behöver.

Undersökning av insekterna

För undersökning av insekter kan ett förstoringsglas och kanske ett mikroskop vara bra att ha. På så sätt kan man se även mindre detaljer på insekterna. Självklart bör man också ha papper och penna nära till hands så att man kan anteckna och kanske rita upp saker.

Comments closed

Tandläkare på dagen – småkryp som hobby

Det här är en intervju med Anders Lundin, tandläkare i mellersta Sverige. Vi tycker att det är spännande att så många tandläkare är intresserade av entomologi och att det är en växande hobby bland dem, så en intervju var på sin plats.

Hur blev du intresserad av entomologi?

Det började när jag var liten egentligen, har alltid varit lite intresserad av djur och speciellt insekter. Sedan när jag blev äldre så hade jag en lärare i naturvetenskap som nämnde det i förbifarten under en lektion och jag började direkt söka upp mer information och var fast.

Tror du att det finns någon direkt koppling till varför tandläkare är intresserade av entomologi?

Nej, jag vet inte riktigt. Det var rätt nyligen jag också fick reda på den kopplingen mellan yrket och hobbyn. Men det är verkligen kul att det är så, och jag har ju stött på flera personer som har jobbat inom tandvården även om jag själv inte har dragit kopplingen. Men jag kan tänka mig att det kan vara för att vi är väldigt detaljfokuserade och gillar att jobba med det som är smått men viktigt.

Finns det några insekter du verkligen gillar?

Det är nog fjärilar faktiskt. Lite typiskt, men det är verkligen vad jag gillar. Det finns så extremt många olika färger och mönster som de kan vara och även inom samma sort så finns det så extremt stora variationer.

Men, varför tror du att så många gillar just fjärilar?

För mig var det något av de första jag blev intresserad av. De drar ju mycket uppmärksamhet med sina färger, men det finns ju även något väldigt fint med de fjärilarna som man inte ser speciellt ofta. Testa sätt upp ett lakan mellan två träd på natten och lys med en lampa mot det så kommer du se hur fjärilar som vaknar till liv och visar sig.

Comments closed

Entomologi-en hobby för evigt

Insekter som existerat i miljontals år är den artrikaste djurgruppen vi har här på jorden. Intresset för entomologi det vill säga vetenskapen om insekter har ökat både som hobby och rent vetenskapligt. Det finns i dagsläget cirka en miljon beskrivna arter. Entomologer har sin hobby säkrad för det finns troligen miljontals fler arter att utforska…Entomologi är en hobby som varar för evigt.

Bildsköna insekter

När man utforskar insekterna på plats kommer en bra kamera väl till pass. Digitalteknikens revolutionerande intåg gör att makrofotografering av insekter kan ge fantastiska bilder och fotografering blir en extra hobby på köpet. Man slår två flugor i en smäll. Dessutom kan insektsskådaren sitta hemma och klura vilken art det är via en tydlig närbild av den lilla skapelsen.

Egenskaper som underlättar

En entomolog måste vara observant, ha tålamod, klara av obekvämt väder och ha ett gediget naturintresse. Nordbor är i regel naturälskande och vistas mycket i skog och mark. Naturen finns lättillgänglig i vårt glest befolkade land och är gratis. Vi hyllar naturen i konst och litteratur. Kanske inte så underligt att Sverige anses ha den mest utforskade insektsfaunan i världen.

Den fjärilstokige tandläkaren

Förutfattade meningar om andra människor har vi alla. Det sägs att vissa yrkesgrupper har snarlika eller rent av exakt likadana intressen. Hur är det med yrken bland hobbyentomologer då? Ofta är de högutbildade akademiker med en övervikt åt yrkesgruppen tandläkare. En tandläkare har tandvård som är ett yrke som kräver tålamod, koncentration och en stadig hand som kan hantera små verktyg. En känd tandläkare och entomolog var Frithiof Nordström (1882-1971). Vid sidan av yrket var han en flitig skribent i Entomologisk tidskrift där han skrev om stora fjärilar, ett område som han fattat tycke för. Han var en driven och skicklig fältentomolog som stort bidrog till utforskandet av fjärilar. År 1942 blev han utsedd till filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Comments closed

Innan du kommer igång

Innan en hobby inom entomologi påbörjas finns det lite att ha i åtanke. Kunskap innan en uppstart är en viktig del eftersom det under senare år har varit en hel del prat om huruvida det är rättfärdigt att avliva levande väsen.

Skillnad idag jämfört med förr

Fördelen med att hålla på med entomologi idag jämfört med tidigare är att det idag finns mer kunskap. En investering i bra fälthandböcker är viktigt för att kunna få rätt kunskap och därigenom minska påverkan på det insektsbeståndet. Genom att ha en bra bas av fälthandböcker är det lätt att identifiera de insekter som har hittats.

De större insektsgrupperna är dessutom lätta att identifiera utan lupp såsom fjärilar, trollsländor och långhornsskalbaggar. När det kommer till de mindre insektsgrupperna är det däremot nödvändigt att undersöka dem i lupp för att kunna identifiera dem.

Ett annat sätt att identifiera insekter är att fotografera dem och sedan undersöka dem hemma vid datorn. Fördelen med att skåda insekter är att inga behöver avlivas. Det är därigenom ett mer moraliskt och etiskt korrekt sätt att utöva sin entomologi. För den som vill skåda och fotografera insekter finns vissa grundläggande saker att ta hänsyn till. Det första är att vara försiktig när man rör sig i närheten av insekterna. De har ofta en värdväxt och om denna blir nedtrampad och förstörd försvinner även växten insekterna är beroende av. Personer som vill ta bra bilder på insekter bör investera i bra utrustning för makrofotografering.

Mindre moraliskt eller helt ok

Det som idag är mer omdiskuterat är huruvida det är etiskt korrekt att avliva insekter för att undersöka dem. Många av sorterna är svåra att undersöka utan avlivning vilket gör att det krävs en avvägning mellan den moraliska aspekten och intresset hos utövaren. Samtidigt behövs vidare forskning i och med att utveckling går framåt och fler insekter behöver läggas till i samlingen över beståndet. Insekternas fortplantning är uppbyggd på en bas av många individer och för den som vill utöva entomologi har det oftast minimal påverkan på det totala beståndet. Det är alltså helt en fråga om vilken etisk nivå man som utövare vill lägga sig på.

Comments closed

Entomologi som hobby

Insekter är en sådan sak som vissa gillar och som andra avskyr. Det finns personer som ägnar tid åt att samla på och studera insekter. De kallas för entomologer.

Vad är entomologi?

Entomologi är läran om insekter. Man studerar deras utseende, kost och liv. Man kan antingen rikta in sig på vissa typer av insekter som man gillar lite extra, eller så är det insekter överlag man vill ta reda på mer om.

Samla in insekter

Ute i naturen finns det en hel del småkryp och ibland kan det vara svårt att studera dem utomhus. Då kan ett alternativ vara att man helt enkelt samlar in insekterna. Man måste dock se till att insekten hålls på ett bra sätt, den ska få mat och efter att man har studerat klart insekten ska den allra helst återföras till det ställe man hämtade den på. För att samla in insekterna kan det vara bra att ha några små burkar tillgängliga. Tänk bara på att göra hål i locket så att insekten inte kvävs. När insekten studeras kan man till exempel ha den i ett tomt terrarium, eller i en större burk.

Dokumentera på rätt sätt

När man sysslar med entomologi bör man dokumentera på rätt sätt för att forskningen ska ha någon nytta. Informationen bör innehålla datum, tider, var insekten uppmärksammats, och vad man sett. Man kan med fördel anteckna i digital form och spara materialet. Det skadar inte heller att fotografera de insekter man samlar in, speciellt om det är insekter som är mer ovanliga.

Etiska regler

När det gäller entomologi finns det en del etiska regler man måste förhålla sig till. Man får till exempel inte förstöra substrat och boendemiljöer för insekterna. När man ska samla in en insekt kan det vara oundvikligt att förstöra lite, men man bör undvika det i så stor mån det går. När man har insekter i sin samling ska man också se till att de inte far illa eller skadas. Om man behöver avliva en insekt ska det också ske med respekt. Man måste se till att insekten inte lider under avlivningen, och man bör inte ge sig på det om man inte vet vad man gör.

Hur börjar man med insekter som hobby?

Det finns insekter nästan överallt och det är inte en dyr hobby att hålla på med. Man kan helt egentligen utföra hobbyn överallt, och man kan under sitt utforskande både stöta på nya arter och nya platser. Det finns en hel del att läsa på om entomologi och det kan vara en god start. Både böcker och hemsidor har artiklar om ämnet, vilket är en stor fördel.

Comments closed