Press "Enter" to skip to content

norrent.se Posts

Innan du kommer igång

Innan en hobby inom entomologi påbörjas finns det lite att ha i åtanke. Kunskap innan en uppstart är en viktig del eftersom det under senare år har varit en hel del prat om huruvida det är rättfärdigt att avliva levande väsen.

Skillnad idag jämfört med förr

Fördelen med att hålla på med entomologi idag jämfört med tidigare är att det idag finns mer kunskap. En investering i bra fälthandböcker är viktigt för att kunna få rätt kunskap och därigenom minska påverkan på det insektsbeståndet. Genom att ha en bra bas av fälthandböcker är det lätt att identifiera de insekter som har hittats.

De större insektsgrupperna är dessutom lätta att identifiera utan lupp såsom fjärilar, trollsländor och långhornsskalbaggar. När det kommer till de mindre insektsgrupperna är det däremot nödvändigt att undersöka dem i lupp för att kunna identifiera dem.

Ett annat sätt att identifiera insekter är att fotografera dem och sedan undersöka dem hemma vid datorn. Fördelen med att skåda insekter är att inga behöver avlivas. Det är därigenom ett mer moraliskt och etiskt korrekt sätt att utöva sin entomologi. För den som vill skåda och fotografera insekter finns vissa grundläggande saker att ta hänsyn till. Det första är att vara försiktig när man rör sig i närheten av insekterna. De har ofta en värdväxt och om denna blir nedtrampad och förstörd försvinner även växten insekterna är beroende av. Personer som vill ta bra bilder på insekter bör investera i bra utrustning för makrofotografering.

Mindre moraliskt eller helt ok

Det som idag är mer omdiskuterat är huruvida det är etiskt korrekt att avliva insekter för att undersöka dem. Många av sorterna är svåra att undersöka utan avlivning vilket gör att det krävs en avvägning mellan den moraliska aspekten och intresset hos utövaren. Samtidigt behövs vidare forskning i och med att utveckling går framåt och fler insekter behöver läggas till i samlingen över beståndet. Insekternas fortplantning är uppbyggd på en bas av många individer och för den som vill utöva entomologi har det oftast minimal påverkan på det totala beståndet. Det är alltså helt en fråga om vilken etisk nivå man som utövare vill lägga sig på.

Comments closed

Entomologi som hobby

Insekter är en sådan sak som vissa gillar och som andra avskyr. Det finns personer som ägnar tid åt att samla på och studera insekter. De kallas för entomologer.

Vad är entomologi?

Entomologi är läran om insekter. Man studerar deras utseende, kost och liv. Man kan antingen rikta in sig på vissa typer av insekter som man gillar lite extra, eller så är det insekter överlag man vill ta reda på mer om.

Samla in insekter

Ute i naturen finns det en hel del småkryp och ibland kan det vara svårt att studera dem utomhus. Då kan ett alternativ vara att man helt enkelt samlar in insekterna. Man måste dock se till att insekten hålls på ett bra sätt, den ska få mat och efter att man har studerat klart insekten ska den allra helst återföras till det ställe man hämtade den på. För att samla in insekterna kan det vara bra att ha några små burkar tillgängliga. Tänk bara på att göra hål i locket så att insekten inte kvävs. När insekten studeras kan man till exempel ha den i ett tomt terrarium, eller i en större burk.

Dokumentera på rätt sätt

När man sysslar med entomologi bör man dokumentera på rätt sätt för att forskningen ska ha någon nytta. Informationen bör innehålla datum, tider, var insekten uppmärksammats, och vad man sett. Man kan med fördel anteckna i digital form och spara materialet. Det skadar inte heller att fotografera de insekter man samlar in, speciellt om det är insekter som är mer ovanliga.

Etiska regler

När det gäller entomologi finns det en del etiska regler man måste förhålla sig till. Man får till exempel inte förstöra substrat och boendemiljöer för insekterna. När man ska samla in en insekt kan det vara oundvikligt att förstöra lite, men man bör undvika det i så stor mån det går. När man har insekter i sin samling ska man också se till att de inte far illa eller skadas. Om man behöver avliva en insekt ska det också ske med respekt. Man måste se till att insekten inte lider under avlivningen, och man bör inte ge sig på det om man inte vet vad man gör.

Hur börjar man med insekter som hobby?

Det finns insekter nästan överallt och det är inte en dyr hobby att hålla på med. Man kan helt egentligen utföra hobbyn överallt, och man kan under sitt utforskande både stöta på nya arter och nya platser. Det finns en hel del att läsa på om entomologi och det kan vara en god start. Både böcker och hemsidor har artiklar om ämnet, vilket är en stor fördel.

Comments closed