Press "Enter" to skip to content

Vilken utrustning behöver en entomolog?

Att samla in insekter och att syssla med entomologi behöver inte alls vara så dyrt. Många saker kan man köpa billigt, och sedan kan man öka på sin utrustning efter hand och köpa dyrare saker när man vet att man vill fortsätta med insekterna. Men vad behövs till en start?

Utrustning för insektssamlande

Som entomolog samlar man ofta in insekter för att kunna se dem på närmare håll. Små burkar av plast, en liten spade och kanske några spatlar är väldigt bra att ha till hands. På så sätt har man en liten låda till djuret och verktyg för att försiktigt plocka upp den. När det gäller till exempel fjärilar är det viktigt att fingrarna inte nuddar insektens vingar. Så kan det vara väldigt bra att samla in fjärilen på annat sätt.

Ta hand om insekterna

Insekter som samlas in måste tas omhand. De kan ges vatten med en liten pipett och de bör hållas i lite större lådor. Varje insekt äter olika saker och de kan också ha olika behov. Det bör man som entomolog ha koll på. Då får man helt enkelt skaffa de saker som de insamlade insekterna behöver.

Undersökning av insekterna

För undersökning av insekter kan ett förstoringsglas och kanske ett mikroskop vara bra att ha. På så sätt kan man se även mindre detaljer på insekterna. Självklart bör man också ha papper och penna nära till hands så att man kan anteckna och kanske rita upp saker.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.