Press "Enter" to skip to content

Information och tillgångar med insekter som hobby

När man har entomologi eller enklare förklarat intresse för insekter som hobby, finns det en del att tänka på samt information. Över hela Sverige finns ett intresse för insekter med föreningar inom entomologi.

Sveriges entomologiska förening

Sveriges entomologiska förening (SEF) är en stor riksorganisation för entomologiska föreningar över hela Sverige. Varje år ser anordnar Sveriges entomologisk förening ett årsmöte som i huvudsak sker på olika orter i samarbete med den lokala föreningen. Uppe i norra delen av Sverige finner vi Norrlands entomologiska förening (NEF) som täcker större delen av Norrland från bland annat Treriksröset i Norr till Hälsingland i Söder. Vissa föreningar specialiseras sig endast på en speciell art. Föreningen Fjärilar i Pite Lappmark är ett exempel på en förening som inriktar sig mest på fjärilar.

Entomologi som hobby

Inom entomologi ska man följa etiska regler och bestämmelser med hänsyn till markägare och natur, samt samla in data för att bidra till forskningen. En intressant tanke är att man högst troligt kan bli intresserad av entomologi om man arbetar som tandläkare. I tandläkaryrket måste man ha öga för detaljer precis som med en hobby inom entomologi. Frithiof Nordström som var född år i slutet av 1800-talet, var en tandläkare som blev känd genom sitt stora intresse av entomologi och bidrog till utforskandet av Nordens fjärilsfauna.

Utrustning

Metoder och utrustning kan vara håvning med håv, slaghåv som tål lite kraftigare vegetation, bilhåvning där man fångar insekter via bilfärd, extraktorer, fångstlakan eller speciella aspiratorer samt mycket mer.