Press "Enter" to skip to content

Kategori: Insekter och entomologi

Vilken utrustning behöver en entomolog?

Att samla in insekter och att syssla med entomologi behöver inte alls vara så dyrt. Många saker kan man köpa billigt, och sedan kan man öka på sin utrustning efter hand och köpa dyrare saker när man vet att man vill fortsätta med insekterna. Men vad behövs till en start?

Utrustning för insektssamlande

Som entomolog samlar man ofta in insekter för att kunna se dem på närmare håll. Små burkar av plast, en liten spade och kanske några spatlar är väldigt bra att ha till hands. På så sätt har man en liten låda till djuret och verktyg för att försiktigt plocka upp den. När det gäller till exempel fjärilar är det viktigt att fingrarna inte nuddar insektens vingar. Så kan det vara väldigt bra att samla in fjärilen på annat sätt.

Ta hand om insekterna

Insekter som samlas in måste tas omhand. De kan ges vatten med en liten pipett och de bör hållas i lite större lådor. Varje insekt äter olika saker och de kan också ha olika behov. Det bör man som entomolog ha koll på. Då får man helt enkelt skaffa de saker som de insamlade insekterna behöver.

Undersökning av insekterna

För undersökning av insekter kan ett förstoringsglas och kanske ett mikroskop vara bra att ha. På så sätt kan man se även mindre detaljer på insekterna. Självklart bör man också ha papper och penna nära till hands så att man kan anteckna och kanske rita upp saker.

Comments closed

Tandläkare på dagen – småkryp som hobby

Det här är en intervju med Anders Lundin, tandläkare i mellersta Sverige. Vi tycker att det är spännande att så många tandläkare är intresserade av entomologi och att det är en växande hobby bland dem, så en intervju var på sin plats.

Hur blev du intresserad av entomologi?

Det började när jag var liten egentligen, har alltid varit lite intresserad av djur och speciellt insekter. Sedan när jag blev äldre så hade jag en lärare i naturvetenskap som nämnde det i förbifarten under en lektion och jag började direkt söka upp mer information och var fast.

Tror du att det finns någon direkt koppling till varför tandläkare är intresserade av entomologi?

Nej, jag vet inte riktigt. Det var rätt nyligen jag också fick reda på den kopplingen mellan yrket och hobbyn. Men det är verkligen kul att det är så, och jag har ju stött på flera personer som har jobbat inom tandvården även om jag själv inte har dragit kopplingen. Men jag kan tänka mig att det kan vara för att vi är väldigt detaljfokuserade och gillar att jobba med det som är smått men viktigt.

Finns det några insekter du verkligen gillar?

Det är nog fjärilar faktiskt. Lite typiskt, men det är verkligen vad jag gillar. Det finns så extremt många olika färger och mönster som de kan vara och även inom samma sort så finns det så extremt stora variationer.

Men, varför tror du att så många gillar just fjärilar?

För mig var det något av de första jag blev intresserad av. De drar ju mycket uppmärksamhet med sina färger, men det finns ju även något väldigt fint med de fjärilarna som man inte ser speciellt ofta. Testa sätt upp ett lakan mellan två träd på natten och lys med en lampa mot det så kommer du se hur fjärilar som vaknar till liv och visar sig.

Comments closed

Innan du kommer igång

Innan en hobby inom entomologi påbörjas finns det lite att ha i åtanke. Kunskap innan en uppstart är en viktig del eftersom det under senare år har varit en hel del prat om huruvida det är rättfärdigt att avliva levande väsen.

Skillnad idag jämfört med förr

Fördelen med att hålla på med entomologi idag jämfört med tidigare är att det idag finns mer kunskap. En investering i bra fälthandböcker är viktigt för att kunna få rätt kunskap och därigenom minska påverkan på det insektsbeståndet. Genom att ha en bra bas av fälthandböcker är det lätt att identifiera de insekter som har hittats.

De större insektsgrupperna är dessutom lätta att identifiera utan lupp såsom fjärilar, trollsländor och långhornsskalbaggar. När det kommer till de mindre insektsgrupperna är det däremot nödvändigt att undersöka dem i lupp för att kunna identifiera dem.

Ett annat sätt att identifiera insekter är att fotografera dem och sedan undersöka dem hemma vid datorn. Fördelen med att skåda insekter är att inga behöver avlivas. Det är därigenom ett mer moraliskt och etiskt korrekt sätt att utöva sin entomologi. För den som vill skåda och fotografera insekter finns vissa grundläggande saker att ta hänsyn till. Det första är att vara försiktig när man rör sig i närheten av insekterna. De har ofta en värdväxt och om denna blir nedtrampad och förstörd försvinner även växten insekterna är beroende av. Personer som vill ta bra bilder på insekter bör investera i bra utrustning för makrofotografering.

Mindre moraliskt eller helt ok

Det som idag är mer omdiskuterat är huruvida det är etiskt korrekt att avliva insekter för att undersöka dem. Många av sorterna är svåra att undersöka utan avlivning vilket gör att det krävs en avvägning mellan den moraliska aspekten och intresset hos utövaren. Samtidigt behövs vidare forskning i och med att utveckling går framåt och fler insekter behöver läggas till i samlingen över beståndet. Insekternas fortplantning är uppbyggd på en bas av många individer och för den som vill utöva entomologi har det oftast minimal påverkan på det totala beståndet. Det är alltså helt en fråga om vilken etisk nivå man som utövare vill lägga sig på.

Comments closed