Press "Enter" to skip to content

Innan du kommer igång

Innan en hobby inom entomologi påbörjas finns det lite att ha i åtanke. Kunskap innan en uppstart är en viktig del eftersom det under senare år har varit en hel del prat om huruvida det är rättfärdigt att avliva levande väsen.

Skillnad idag jämfört med förr

Fördelen med att hålla på med entomologi idag jämfört med tidigare är att det idag finns mer kunskap. En investering i bra fälthandböcker är viktigt för att kunna få rätt kunskap och därigenom minska påverkan på det insektsbeståndet. Genom att ha en bra bas av fälthandböcker är det lätt att identifiera de insekter som har hittats.

De större insektsgrupperna är dessutom lätta att identifiera utan lupp såsom fjärilar, trollsländor och långhornsskalbaggar. När det kommer till de mindre insektsgrupperna är det däremot nödvändigt att undersöka dem i lupp för att kunna identifiera dem.

Ett annat sätt att identifiera insekter är att fotografera dem och sedan undersöka dem hemma vid datorn. Fördelen med att skåda insekter är att inga behöver avlivas. Det är därigenom ett mer moraliskt och etiskt korrekt sätt att utöva sin entomologi. För den som vill skåda och fotografera insekter finns vissa grundläggande saker att ta hänsyn till. Det första är att vara försiktig när man rör sig i närheten av insekterna. De har ofta en värdväxt och om denna blir nedtrampad och förstörd försvinner även växten insekterna är beroende av. Personer som vill ta bra bilder på insekter bör investera i bra utrustning för makrofotografering.

Mindre moraliskt eller helt ok

Det som idag är mer omdiskuterat är huruvida det är etiskt korrekt att avliva insekter för att undersöka dem. Många av sorterna är svåra att undersöka utan avlivning vilket gör att det krävs en avvägning mellan den moraliska aspekten och intresset hos utövaren. Samtidigt behövs vidare forskning i och med att utveckling går framåt och fler insekter behöver läggas till i samlingen över beståndet. Insekternas fortplantning är uppbyggd på en bas av många individer och för den som vill utöva entomologi har det oftast minimal påverkan på det totala beståndet. Det är alltså helt en fråga om vilken etisk nivå man som utövare vill lägga sig på.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.