Press "Enter" to skip to content

Träffar och event inom entomologi

Det ordnas samlingar, träffar och olika event inom de flesta områden. Så sker även inom entomologi och insekter.

Vad händer på träffarna

Det kan vara väldigt roligt att träffa andra personer som delar samma intresse. Kanske kan man visa upp olika insekter man samlat, eller så delar man med sig av sina kunskaper. Det anordnas träffar för entomologer överallt i världen. Många gånger sker träffarna på sommaren eller under varmare årstider och det är inte ovanligt att deltagarna tillsammans ger sig ut för att undersöka olika insekter i närområdet.

Informationsmöten

Informationsmöten och träffar anordnas i många gånger främst för nybörjare. Det är helt enkelt ett bra sätt att komma in i entomologin på och dessutom kan man som nybörjare knyta flera kontakter med personer som har samma intresse.

Digitala träffar

Digitala träffar och forum är också ett bra sätt att hålla kontakten genom. Då behöver man inte tänka på att man ska åka runt i länder för att träffa personer. Med digitala träffar kan man också direkt filma sina insamlade insekter utan att de behöver transporteras onödigt mycket.

Olika event inom entomologi

Event inom entomologi kan gå ut på flera olika saker och de kan ha olika inriktningar. Vissa event anordnas för personer som främst riktar in sig på skalbaggar, andra event har många olika inriktningar. Om man är intresserad av insekter kan det här vara ett bra och roligt sätt att komma igång med insektssamlandet på.